Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych krok po kroku

Rekrutacja do szkół średnich w roku szkolnym 2024/2025

KROK 1

➢Zalogowanie się na platformie internetowej, na której będzie odbywał się nabór do szkół średnich:

https://wloclawek.edu.com.pl

➢Od 13 maja do 14 czerwca 2024r. do godz. 15.00 – trwa rejestracja na platformie elektronicznej, gdzie można wypełnić wniosek o przyjęcie do wybranych klas i szkół.

KROK 2

➢Można umieścić we wniosku dowolną ilość klas, ale maksymalnie w trzech różnych szkołach.

➢Powinno się potwierdzić złożenie wniosku poprzez dostarczenie go do szkoły, która znajduje się na

pierwszym miejscu listy preferencji (wydrukowanego i podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów).

KROK 3

Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat zostanie umieszczony na liście (tylko w jednej szkole,

w jednej klasie spośród tych, które wybrał i umieścił we wniosku).

KROK 4

Od 25 czerwca do 09 lipca 2024r. do godz. 15.00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego

wyboru:

➢świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

➢zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

➢inne dyplomy i zaświadczenia poświadczające osiągnięcia artystyczne, sportowe itp.

KROK 5

16 lipca 2024 r. godz. 12.00 – komisja rekrutacyjna opublikuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

KROK 6

➢do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00 powinno się potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostało się zakwalifikowanym poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

➢Należy to zrobić tylko, jeśli dokumenty te nie zostały złożone wcześniej.