Rodacy Bohaterom

Organizatorzy: Stowarzyszenie Odra – Niemen, Fundacja Lex Lupus z siedzibą w Toruniu
Cel akcji: pomoc Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich, którzy w młodości narażali życie w obronie Ojczyzny, a dziś żyją w biedzie i zapomnieniu (zbiórka długoterminowej żywności, białych i czerwonych zniczy, własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych)
Termin realizacji: 4 listopada 2019 r. – 10 stycznia 2020 r.
Szkolny koordynator: p. Joanna Molczyk