Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku

Szanowni Państwo, dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu:
Przekaż 1,5 % podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia gromadzenie przez Radę Rodziców -za pośrednictwem Fundacji AVE.PL – organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000229157- środków pochodzących z 1,5% Państwa podatku dochodowego.

Celem uczestniczenia w ww. programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za 2023 r. Nr KRS: 0000229157 oraz cel szczegółowy:
” Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku „.

Prosimy o zainteresowanie powyższym znajomych, przyjaciół i członków rodziny, gdyż razem możemy zrobić więcej dobrego dla naszej społeczności szkolnej.