Rodzice, uczniowie

Dyrektor szkoły informuje rodziców, że od poniedziałku 16.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia do 25.03.2020 r.
W dniach 12 i 13 marca będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki w domu.

Informacja- zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Dyrektor szkoły
Ilona Składanowska