Rok 2022 Rokiem Profesora Władysława Bartoszewskiego

W związku ustanowieniem na terenie Gminy Miasto Włocławek  roku 2022 Rokiem Profesora Władysława Bartoszewskiego w dniach 10.10.-10.11. 2022r. na terenie naszej szkoły miały miejsce działania, których celem było przybliżenie sylwetki tej niezwykłej postaci. Uczniowie wszystkich klas na spotkaniach z wychowawcami obejrzeli prezentację multimedialną o człowieku, który przez całe swoje życie kierował się takimi wartościami, jak:   patriotyzm, szacunek do drugiego człowieka, gotowość do pomagania prześladowanym. Ponadto mogli lepiej poznać sylwetkę Profesora, oglądając wystawę przygotowaną przez bibliotekę szkolną. Siódmo- i ósmoklasiści w ramach lekcji historii i wiedzy  o społeczeństwie dowiedzieli się, jak ważną rolę odegrał w dziejach Polski, na przykład pełniąc funkcje ambasadora i ministra spraw zagranicznych.

Chętni uczniowie klas siódmych i ósmych mogli także wziąć udział w szkolnym konkursie literackim i odpowiedzieć na pytanie: „Czy warto być przyzwoitym człowiekiem?” Autorki najlepszych prac:

I miejsce- Julia Nowak, kl. VIII a,                                               

  II miejsce- Maja Wojciechowska, kl. VIII f,

III miejsce- Karolina Koprowska, kl. VIII c

otrzymały dyplomy i nagrody podczas koncertu „Niepodległa z melodią w tle…”