Rok dla Niepodległej

Działania podjęte w związku z obchodami Roku dla Niepodległej

listopad '2017

 

  1. ,,Gorzki to chleb jest polskość” – uroczystość ogólnoszkolna z okazji roku dla Niepodległej

Data: 9 – 10 listopada 2017 r.

Forma: uroczystość ogólonoszkolna

Adresaci: dzieci z oddziałów przedszkolnych,  uczniowie klas I – VII i oddziałów gimnazjalnych

Osoby odpowiedzialne: Mirella Bartoszczyk, Joanna Molczyk, Joanna Milewska, Anna Kuczyńska, Kamil Krygier, Agnieszka Traczyk, Barbara Woźniak

Koordynator: Ewa Sempławska

  1. ,,Dla Niepodległej” – wieczornica patriotyczna dla społeczności lokalnej

Data: 20 listopada 2017 r. – godzina 17:00

Forma: wieczornica

Adresaci: rodzice uczniów szkoły, społeczność lokalna, zaproszeni goście

Osoby odpowiedzialne: Mirella Bartoszczyk, Joanna Molczyk, Joanna Milewska, Anna Kuczyńska, Małgorzata Nowacka, Kamil Krygier, Agnieszka Traczyk

Koordynator: Ewa Sempławska

  1. ,,Jestem Polakiem, a więc znam swoją historię”

Data: 20 – 24 listopada 2017 r.

Forma: konkursy wewnątrzszkolne (wiedzowy, literacki, plastyczny)

Adresaci: uczniowie klas  I – VII i oddziałów gimnazjalnych

* konkurs literacki – klasy V – VI ,, Za to kocham Polskę” – swobodny tekst,

* konkurs literacki – klasy VII ,,Marszałek na kasztance” – opis obrazu z interpretacją,

* konkurs historyczny – klasy IIG. – IIIG. ,,Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”,

* konkurs plastyczny – klasy I – IV ,,Patriota – to ja” – praca plastyczna dowolną techniką.

(przygotowanie pytań na konkurs wraz z kluczem odpowiedzi: p. Joanna Molczyk, p. Joanna Milewska)

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursów i sprawdzenie prac: nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Koordynator: Ewa Sempławska (klasy starsze)

Koordynator : Małgorzata Stasiak (klasy młodsze)

  1. Bieg Młodych Patriotów

Data: 28 listopada 2017 r.

Forma: bieg na szkolnym boisku

Osoby odpowiedzialne: Janusz Ziółkowski, Krystian Kurlapski, Małgorzata Kraczek, Barbara Woźniak

Koordynator: Ewa Sempławska

  1. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Słowami Wisławy Szymborskiej”

Data: 30 listopada 2017 r.

Forma: przesłuchania konkursowe, obejrzenie prezentacji multimedialnej i scenki rodzajowej

Osoby odpowiedzialne: Mirella Bartoszczyk, Ewa Kotecka, Marzena Ziółkowska, Agnieszka Traczyk, Mariola Szlągiewicz, Kamila Szylbert

Koordynator: Ewa Sempławska

 

KALENDARIUM  OBCHODÓW 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Termin Miejsce Rodzaj/tytuł wydarzenia Adresaci Podmiot odpowiedzialny
05. 01. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

strona internetowa

,,Dla Niepodległej” – logo na stronie internetowej szkoły Odwiedzający stronę szkoły Nauczyciele informatyki

p. Marzena Ziółkowska

p. Joanna Milewska

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

09. 02. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

mała sala gimnastyczna

,,Opowieści znad Wisły” – prelekcja Uczniowie klas VII Nauczyciele historii

p. Joanna Molczyk

p.  Karolina Malkowska – -Kiełpińska

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

12.03. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

mała sala gimnastyczna

,,Współczesny patriota – kto to taki”? – debata Przedstawiciele społeczności szkolnej (uczniowie klas V, VI, VII, II G. III G.) Nauczyciele języka polskiego

p. Krystyna Ziółkowska

p. Anna Orzechowska

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

16. 03. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

biblioteka

Patriotyzm w polskiej literaturze – wystawa książek Uczniowie klas III – VII, oddziały gimnazjalne Nauczyciele bibliotekarze

p. Ewa Małecka

p. Danuta Latowska

p. Iwona Palińska – -Kacprowicz

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

09. 04. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

mała sala gimnastyczna

Interaktywny Dzień Czytania Poezji Patriotycznej Uczniowie klas III – VII, oddziały gimnazjalne Nauczyciele języka polskiego

p. Krystyna Ziółkowska

p. Anna Orzechowska

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

27. 04. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

duża sala gimnastyczna

boisko szkolne

Sportowiec – patriota – Dzień Patrona – uroczystość

ogólnoszkolna

Społeczność szkolna

społeczność lokalna

zaproszeni goście

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Małgorzata Kraczek

p. Magdalena Szkołuda – Krawczuk

p. Barbara Woźniak

p. Piotr Olszewski

p. Janusz Ziółkowski

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

07. 05.2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków ,,Dla Niepodległej” – gazetka okolicznościowa Społeczność szkolna, społeczność lokalna Zespół redakcyjny

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

11. 05. 2018 r. Miejsca pamięci Narodowej Wycieczka do Miejsc Pamięci Narodowej Uczniowie klas VI – VII Wychowawcy klas

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

24. 09. 2018 r.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

Festiwal piosenki patriotycznej Społeczność szkolna

społeczność lokalna

zaproszeni goście

Nauczyciele muzyki

p. Anna Kuczyńska

p. Kamil Krygier

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

28. 09. 2018 r. Muzeum Powstania Warszawskiego Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego Uczniowie klas VII i oddziały gimnazjalne Wychowawcy klas

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

12. 10. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków Polscy nauczyciele w walce o niepodległość – lekcja historii Uczniowie klas IV – VII i oddziały gimnazjalne Nauczyciele języka polskiego

p. Ewa Kotecka

p. Mirella Bartoszczyk

nauczyciele historii

p. Joanna Molczyk

p. Karolina Malkowska – -Kiełpińska

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

26.10. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków Śladami polskiej niepodległości – żywa mapa mentalna Społeczność szkolna

społeczność lokalna

zaproszeni goście

Wychowawcy klas,

nauczyciele wychowania fizycznego

p. Krystian Kurlapski

p. Kazimierz Sławiński

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

09. 11. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

boisko szkolne

II Bieg Młodego Patrioty Społeczność szkolna

społeczność lokalna

zaproszeni goście

Wychowawcy klas,

nauczyciele wychowania fizycznego

p. Włodzimierz Bandoch

p. Lukasz Rutkowski

Mirosław Bartczak

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

12. 11. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

boisko szkolne

,,Sto metrów na sto lat Biało – Czerwonej” – interaktywne szycie wstęgi Społeczność szkolna

społeczność lokalna

zaproszeni goście

Nauczyciele techniki i plastyki

p. Agnieszka Traczyk

p. Agnieszka Podkomorzy

p. Anna Kuczyńska

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

12.  11. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków ,,Dwójka dla Niepodległości” – koncert Społeczność szkolna

społeczność lokalna

zaproszeni goście

Nauczyciel języka polskiego

p. Małgorzata Gabryjelska

p. Mirella Bartszczyk

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

16. 11. 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

Duża sala gimnastyczna

,,Droga do niepodległości Polski” – apel podsumowujący działania, zapalenie symbolicznego znicza pokoju, odśpiewanie Hymnu Narodowego Społeczność szkolna

społeczność lokalna

zaproszeni goście

Grupy robocze

koordynator

wicedyrektor Ewa Sempławska

 

Maj jest miesiącem, który obfituje w okazje do świętowania Roku dla Niepodległej. Koordynatorem przedsięwzięcia na terenie Szkoły jest p. Ewa Sempławska, która wraz z kadrą pedagogiczną zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw. Przygotowania do obchodów majowych rozpoczęliśmy już w kwietniu. Uczniowie naszej Szkoły, pod opieką p. Karoliny Malkowskiej – Kiełpińskiej przygotowali wystawy poświęcone uczczeniu ważnych wydarzeń z kart polskiej historii. Święto Konstytucji 3 maja jest niewątpliwie najważniejszym świętem narodowym, co w swojej pracy podkreślili gimnazjaliści. Młodzi ludzie przygotowali informacje na temat bohaterki Pani Ireny Sendlerowej, a także wydarzeń, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Uczniowie z klasy 3Gc przygotowali, dla młodszych kolegów, interaktywne czytanie wierszy patriotycznych. W przedsięwzięcie zaangażowali się poloniści – pp. Anna Orzechowska, Krystyna Ziółkowska.
Serdecznie dziękujemy.