Rozpoczęcie roku szkolnego

,,Żegnajcie, lasy zielone, żegnajcie, rzeki błękitne. Już jesień idzie przez łąki i wrzosem liliowo kwitnie.
(…) Witaj nam, szkoło radosna, grająca dzwonkiem, co rano! Dzień dobry, szkoło wesoła. Lesie i łąko dobranoc”.

Wierszem Tadeusza Kubiaka zainaugurowaliśmy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły – Pani Ilona Składanowska,która w swoim wystąpieniu podkreśliła ważkość pracy, nauki i samodoskonalenia w życiu każdego człowieka. Zachęciła uczniów do poszukiwania własnej drogi, rozwijania zainteresowań, korzystania z oferty edukacyjnej, jaką gwarantuje nasza placówka. Nadmieniła również o projekcie obywatelskim, dzięki któremu bylibyśmy w posiadaniu wielopokoleniowego obiektu rekreacyjnego na otwartym powietrzu.
Gośćmi szkolnej uroczystości były Radne Rady Miasta Włocławek – Przewodnicząca Komisji Edukacji – Pani Agnieszka Chmielewska oraz Przewodnicząca Komisji Porządku Prawnego i Publicznego – Pani Mariola Gawłowska, które z okazji rozpoczęcia roku szkolnego złożyły życzenia uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.
Inaugurację ubogacił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów z klasy III i IV oraz chóru.

Zapraszamy do galerii…