,,Siebie wyrażamy – w teatrze życia gramy!”

,,Siebie wyrażamy – w teatrze życia gramy!”- warsztaty teatralne, których celem jest rozwój pasji, zainteresowań oraz rozwój kompetencji społecznych. Głównym założeniem warsztatów jest ćwiczenie poprawnej wymowy, dykcji, ekspresji, emocji.

W lutym odbyły się w naszej szkole zajęcia teatralne realizowane w ramach projektu „Sport, Nauka oraz Sztuka”. Celem ich było podnoszenie kompetencji społecznych, rozwój pasji i zainteresowań. Ukazanie, a także możliwość uczestniczenia w różnych formach twórczej aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną.

  Uczestnicy projektu poznali krótki zarys historyczny teatru, słownictwo i środki przekazu teatralnego. Brali udział w licznych zabawach teatralnych, pantomimicznych rozwijających wyobraźnię twórczą. Mieli okazję porozmawiać z Michałem Strzelewiczem- uczniem klasy 5f, aktorem Teatru Skene.

  Za nimi już pierwsze próby do spektaklu o tematyce profilaktycznej, w którym będą eksponować swoje umiejętności aktorskie dla społeczności szkolnej i lokalnej.

Trzymamy za nich kciuki!

Zapraszamy na prezentację :

Co wiemy o teatrze? ABC małego widza.

I Ty możesz zostać aktorem.

Siebie wyrażamy- w teatrze życia gramy!