Spotkania z Policjantkami

W październiku i listopadzie, w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, dla uczniów klas V i VI  zorganizowane zostały spotkania  z przedstawicielkami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – p. Edytą Olszewską i p. Eweliną Reszczyńską. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z zagadnieniem odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązujących przepisów. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, dotyczących zjawiska demoralizacji, czynu karalnego i konsekwencji wynikających z łamania obowiązujących norm i przepisów prawnych.

Uczniowie klas I-III  gościli policjantkę z Wydziału Ruchu Drogowego, p. Monikę Kowalewską, która przypomniała im o zasadach bezpiecznego poruszania  się po drodze oraz zachęcała do noszenia elementów odblaskowych. To właśnie odblaski, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, znacznie zwiększają bezpieczeństwo pieszego na drodze.