Spotkania z Radcą Prawnym

    W październiku 2022 r. w naszej szkole Centrum Kultury Browar B zorganizowało warsztaty z zakresu edukacji prawnej w ramach „Akademii Prawa dla Dzieci  i Młodzieży PARAFKA”. Podczas zajęć prezentowane były ogólne zasady odpowiedzialności prawnej dzieci oraz funkcjonowanie tych reguł w praktyce. Zajęcia poprowadził p. Jacek Cudny – radca prawny i autor książek dla dzieci, laureat Kryształowego Serca Radcy Prawnego, przyznanego przez Krajową Radę Radców Prawnych za jego działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

  Akademia ma na celu budowanie i rozwój świadomości prawnej dzieci i młodzieży, przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w ramach reguł państwa prawa oraz zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Celem spotkań była także szeroko rozumiana profilaktyka chroniąca przed uzależnieniami, a także przed niebezpiecznymi zachowaniami wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie spotkania opierały się na przykładach z życia wziętych. Nie była to tylko teoria, a dzięki odpowiedniej prezentacji, zagadnienie było zrozumiałe dla uczestników w różnym wieku.