Spotkanie z ratownikami WOPR

5 czerwca 2019 r.

,,Woda – nawet ta pozornie najspokojniejsza jest niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności i brawury ludzi”.

Pod takim hasłem odbyło się szkolenie pokazowo – instruktażowe dla naszych uczniów, które prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku. Uczestnikom przypomniano zasady zachowania się nad wodą:

  • kąpiemy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
  • stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników,
  • nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innym osobom,
  • nie wszczynamy fałszywych alarmów,
  • nie pływamy w czasie burzy, mgły, po zmroku oraz podczas porywistego wiatru,
  • nie wchodzimy do wody, gdy jesteśmy zmęczeni albo się źle czujemy.
    Ponadto uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy zapamiętali numery alarmowe: 112 lub 601 100 100.
    Dyrektor szkoły Ilona Składanowska serdecznie dziękuje Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz ratownikom za przeprowadzone zajęcia oraz owocną współpracę.

Zapraszamy o galerii…