Spotkanie z żołnierzami

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z żołnierzami z Patrolu Rozminowania.

Należą oni  do specjalistycznego pododdziału Wojsk Inżynieryjnych, który zajmuje się  rozpoznawaniem, usuwaniem i niszczeniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w czasie pokoju i wojny.

Podczas wizyty żołnierze zaprezentowali podstawowy sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu patrolu tj.:

– samochód specjalny z komorą do przewożenia niewypałów i niewybuchów;
– kombinezon przeciwodłamkowy EOD-8 z manipulatorem na wysięgniku;
– wykrywacze indukcyjne metalu;
– kamizelki przeciwodłamkowe;
– hełmy z materiału kompozytowego;
– maski przeciwgazowe MP-5;
– przekroje oraz atrapy pocisków, granatów i amunicji z którymi często się spotykają podczas swojej działalności.