Stołówka

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW SZKOLNYCH

OPŁATA ZA OBIADY
w grudniu wynosi:
 dla UCZNIÓW –  16×5 = 80zł
 dla NAUCZYCIELI-16×6=96zł
Wpłaty prosimy dokonać
do 08.12.2021r
Zapisy i odpłatność za obiady  u Pani intendent-Barbary Żołądkiewicz-pokój nr 3.

Odpłatność za obiady  będzie zbierana w następujących godzinach:

Od 7.30 do 15.00 w dniach:

 06.12.21r

 07.12.21r

natomiast od 8.00 do 16.00

dnia 08.12.21r