STYPENDIA SZKOLNE WE WŁOCŁAWKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE SIĘ UBIEGAĆ:

Pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego, mieszkający we Włocławku, którego dochód miesięczny nie jest wyższy niż 514 zł netto na osobę w rodzinie.

UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE POWINIEN:

Wypełnić wniosek ( na każde dziecko w rodzinie osobny wniosek),
Wnioskodawca powinien udać się do szkoły w celu uzyskania potwierdzenia statusu ucznia.
Osoby korzystające z pomocy MOPR, udają się do swojego pracownika socjalnego w celu uzyskania potwierdzenia danych wpisanych w punkcie VI.
Wnioskodawcy, których rodziny nie mają przydzielonego swojego pracownika socjalnego udają się do MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 w punkcie obsługi interesanta w celu uzyskania potwierdzenia danych wpisanych w punkcie VI ( nawet w przypadku nie korzystania z żadnego rodzaju pomocy).
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia innych dochodów uzyskanych przez rodzinę ( np. Zaświadczenie o dochodach z pracy, zaświadczenie o wysokości rent, emerytury itp.),
W przypadku bezrobocia należy dołączyć kserokopię z Urzędu Pracy.
Z tak przygotowanym wnioskiem należy udać się do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek pok. 3A w teminie od 1 do 15 września 2018.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *