Sukces szkoły

     Natalia Żegocka z klasy 7a zajęła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno- Plastycznym „ KOMIKS Matematyczny- czyli matematyka w obrazkach”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy, która w sposób podświadomy przekazywała wiedzę matematyczną na wybrany temat, zgodny z treściami podstawy programowej.

   Dwanaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno- Polonistycznym „MATEMATYCZNA BAJKA”. Zadaniem uczestników było stworzenie własnej bajki z wykorzystaniem jak największej ilości pojęć matematycznych oraz wpleceniem ciekawych zadań w losy bohaterów. Komisja konkursowa przyznała Weronice Łuczak z klasy 5e III miejsce.

    Obydwa konkursy zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „Wespół” przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym we Włocławku w ramach projektu w programie grantowym mPotęga.

Opiekunami merytorycznymi uczennic były: p. Elżbieta Kinast, p. Agnieszka Traczyk, p. Małgorzata Pinkowska, p. Jolanta Hejmanowska.

Serdecznie gratulujemy!