Świat nauki w obiektywie

Projekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA,  ŻE OD DNIA 01.11.2022 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU

,, ŚWIAT NAUKI W OBIEKTYWIE ”

realizowany jest w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Miasto Włocławek.

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas 6-8.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 50.000,00 zł.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

1. Czary? Nie to fizyka!

– zajęcia warsztatowe, których celem jest zainteresowanie fizyką,   wskazanie jej praktycznych zastosowań w życiu codziennym.

W grudniu 2022r. i styczniu 2023r. realizowane były zajęcia z fizyki w ramach projektu „ŚWIAT NAUKI W OBIEKTYWIE”. Odbyło się 16 spotkań, na których Grupa projektowa realizowała zagadnienia związane z właściwościami materii, siłami  w przyrodzie, kinematyką, prądem elektrycznym, optyką i ruchem drgającym.  
20 stycznia 2023r. o godzinie 20.00 uczniowie brali udział w seansie w Obserwatorium Astronomicznym, które to  znajduje się we Włocławku na wieżowcu przy ulicy Fredry. Wiele osób nie wie o tym  miejscu w naszym mieście. Warunki atmosferyczne i bezchmurne niebo były wprost stworzone do obserwacji.  Grupa mogła  obserwować Saturna, który był niebywałą atrakcją, gdyż widoczny był  także rozległy i okazały system pierścieni otaczający planetę i kilka księżycy. Następnie teleskop skierowany został na największą planetę Układu Słonecznego – Jowisza. Widoczne były również cztery najjaśniejsze księżyce Jowisza, tworzące mini układ planetarny. Obserwacje okazały się dla wszystkich niebywałym przeżyciem i na pewno nie raz jeszcze wraz z rodzicami uczniowie wrócą do obserwatorium. 28 stycznia 2023r. Grupa projektowa była na zajęciach w „Galileuszu Włocławek”, gdzie wspólnie z prowadzącym zajęcia Panem Leszkiem Lewandowskim wykonywali doświadczenia na wyznaczanie gęstości ciał stałych oraz cieczy. Na ostatnich zajęciach projektowych w szkole  upiekliśmy wspólnie babeczki, które zostały zjedzone na koniec przeprowadzonych doświadczeń i zajęć.

2. Magia chemii wokół nas!

– zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń jako sposobu sprawdzenia hipotez naukowych.

„Magia chemii wokół nas ”- zajęcia warsztatowe, których głównym  celem  było zainteresowanie chemią, wskazanie jej praktycznych zastosowań w życiu codziennym. Uczestnicy  zajęć   mieli za zadanie wykazać się samodzielnością, współdziałaniem  w zespole, umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów.  Grupa uczniów z klas siódmych w ramach spotkań projektowych, zaplanowanych w bieżącym roku szkolnym od grudnia do lutego,  pogłębiała swoją wiedzę w zakresie znaczenia chemii w otaczającej nas rzeczywistości  oraz rozwijała umiejętności badawcze  z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych. Atmosfera w trakcie zajęć sprzyjała powstawaniu kreatywnych  pomysłów w projektowaniu doświadczeń, dokonywaniu  obserwacji i wnioskowaniu. Grupa projektowa,  często przez wspólną zabawę,  integrowała się w działaniu, podejmując różnorodne wyzwania m.in.: otrzymywanie tlenku węgla (IV) oraz tlenu   i określanie  właściwości tych gazów, układanie domino  z wykorzystaniem  haseł chemicznych, budowanie związków chemicznych przy użyciu modeli atomów, mieszanie różnych składników spożywczych  w odpowiednich proporcjach  i przygotowanie ciasta  na babeczki, tworzenie barwnych, magicznych kompozycji oraz wykorzystanie  Wirtualnego Laboratorium  Empiriusza.

3. Nie przegap swojej szansy !

  zajęcia warsztatowe z języka angielskiego.  Celem doskonalenie kompetencji językowych uczestników, motywowanie do samodzielności w nauce języka, kształtowanie u uczestników pewności siebie w komunikacji w języku angielskim

„Don’t miss the boat” – nie przegap swojej szansy!

W grudniu 2022 r. i w styczniu 2023 r.  w trakcie 16 godzin zajęć warsztatowych 6-osobowa grupa uczniów i uczennic z klas ósmych, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności językowych z języka angielskiego, brała udział w projekcie „Don’t miss the boat” – nie przegap swojej szansy!                                                    

Założeniem tego projektu było rozwijanie umiejętności językowych uczniów zdolnych, dla których opanowanie materiału określonego przez podstawę programową nie stanowi problemu, ale również uczniów mających problemy  z opanowaniem języka angielskiego. Uczestnicy pracowali w parach, tak aby byli w stanie wypracować relacje uczeń – mentor.  Zajęcia prowadzone w ramach tego projektu dawały możliwość poruszenia kwestii, których omawianie- ze względu na ograniczony czas zajęć- jest utrudnione  na lekcji.  Co więcej te zajęcia motywowały uczniów do poszerzania wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, doskonalenia swoich umiejętności językowych, jak też stanowiły zachętę do samokształcenia, podróżowania i odkrywania świata. Uczniowie biorący udział w tych zajęciach pracowali z tekstami autentycznymi: artykułami z prasy codziennej i czasopism, Internetu, ulotek i broszur informacyjnych, materiałów audio i video.  Wypowiadali się także na tematy związane ze sztuką, sportem, swoimi zainteresowaniami, czynnościami dnia codziennego, podróżowaniem i pracą. Rozbudowywali zasób swojego słownictwa z podanych tematów i świadomie używali go w konwersacjach.

4. W szkolnym obiektywie!

zajęcia warsztatowe, których celem jest zainteresowanie fotografią. Uczestnicy nabędą umiejętność nie tylko fotografowania, posługiwania się aparatem cyfrowym, ale także umiejętności z zakresu oprogramowania, obróbki zdjęć, tworzenia galerii na stronach internetowych.

Przedsięwzięcie: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku.

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023

Uczniowie zostali wprowadzeni w świat fotografii i zapoznali się z budową aparatu fotograficznego . Korzystali z programów do obróbki fotografii oraz podstawowych narzędzi do udostępniania multimediów. Nabyte umiejętności mogli wykorzystać podczas fotografii studyjnej oraz plenerowej. Zrobione fotografie obrobili przy pomocy poznanych aplikacji oraz dowiedzieli się jak udostępniać je na odległość.  Zapoznali się także z pracą fotografa i zapleczem studia fotograficznego.