Światowy Dzień Autyzmu

31 marca 2023 roku w szkole dominował kolor niebieski, także w ubiorach uczniów i nauczycieli. W klasach przeprowadzono pogadanki  o autyzmie, uczniowie brali udział w zajęciach multimedialnych i muzycznych, śpiewali piosenki oraz wykonali prace plastyczne z hasłem przewodnim: „Pomaluj mi świat na niebiesko”. O godzinie 11:00 na boisku szkolnym uczniowie klas I-III uczestniczyli w apelu prowadzonym przez  Wicedyrektor Małgorzatę Pinkowską. Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie w niebo niebieski balonów.