Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

W dniach od 19 do 23 listopada 2015 r. w szkole przeprowadziliśmy działania służące szeroko pojętej profilaktyce w ramach Kampanii Antytytoniowej. Włączono w nie społeczność uczniowską, poza oddziałami przedszkolnymi. Łącznie przeprowadzono:
–  30 pogadanek dla 662 odbiorców (uczniowie klas I – VI),
–  4 prelekcje dla 200 odbiorców (uczniowie klas IV – VI),
–  2 konkursy plastyczne z udziałem 101 uczniów (w tym uczniowie klas III i członkowie koła plastycznego z klas IV – VI),
–  6 konkursów na,,najlepszą gazetkę w klasie” (grupy wiekowe klas I – VI),
–  4 projekcje filmów o tematyce antytytoniowej dla 200 uczniów (na lekcjach przyrody),
–  1 wystawa plakatów, których autorami było 200 uczniów (klasy IV – VI),
–  7 prezentacji multimedialnych pt.,,Wybieram życie bez tytoniu” dla 122 uczniów (klasy III – VI),
–  5 spotkań z bajką z udziałem uczniów klas II (117 uczniów).
Przedsięwzięcie przeprowadzono z udziałem nauczycieli, wychowawców, szkolnej pielęgniarki i rodziców. Zgromadzono liczną dokumentację materialną, w tym fotograficzną. Koordynatorem działań była wicedyrektor Ewa Sempławska.