Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (30.03.2021 r. – 02.04.2021 r.)

..,więc chodź, pomaluj mój świat na niebiesko…

        W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszej Szkole zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, których celem było rozpowszechnianie rzetelnych informacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Uczniowie z klas młodszych, pamiętając o tym Dniu, ubrali się na niebiesko i wykonali symboliczną fotografię.

Najmłodsi przygotowali prace plastyczne pt. Chodź, pomaluj mój świat na niebiesko.

Wychowawcy klas I – VIII przeprowadzili prelekcje, pogadanki. Do tego celu wykorzystali materiały dydaktyczne przygotowane przez Panią Angelikę Kostecką (m.in. prezentacja, karty pracy).

           Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.

          Nasz szkolny plastyk, Pani Agnieszka Traczyk przygotowała dekoracje, które zostały zamieszczone w holu Szkoły.

   Realizowane przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania Zespołu Zarządzającego Szkołą, wychowawców, nauczycieli pedagogów, świetlicy, biblioteki. Osoby, które w tym roku odpowiedzialne były za koordynowanie działań, pp. Agnieszka Podkomorzy, Kamila Szylbert, Angelika Kostecka, zadbały o merytoryczną część, przedsięwzięcia, a także sprawny przepływ informacji.

   Serdeczne podziękowania skierowane są do Pani Magdaleny Lewandowskiej, która zadbała o zamieszczenie całej dokumentacji, dotyczącej przedsięwzięcia, na stronie internetowej naszej Szkoły.