Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10.10.2021r. obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

            Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia zdrowia psychicznego stają się jednym z wiodących problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową niektórych osób.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego wzrostu zaburzeń psychicznych.
Nauka   zdalna uczniów znacząco wpłynęła na osłabienie kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży, a także na zwiększenie skłonności do popadania w uzależnienia.

          Poniżej zamieszczamy materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień behawioralnych wśród młodych ludzi. Są one skierowane do rodziców i opiekunów dzieci, aby uwrażliwić ich na problem, który niosą ze sobą ww. uzależnienia.

Kompendium wiedzy dla rodziców cz.1

Kompendium wiedzy dla rodziców cz.2