Światowy Tydzień Mózgu

W ramach Światowego Tygodnia Mózgu uczniowie klas: 5a, 5b, 6b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8e wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez psychologa szkolnego. Na początku zajęć uczniowie obejrzeli prezentację na temat Inteligencji Wielorakich wg teorii Howarda Gardnera, z której mogli się dowiedzieć, że każdy może być dobry w czymś innym i być inteligentny  „na swój sposób”. Następnie wzięli udział w mini-turnieju. Współpracując w grupie, wykonywali zadania, które odnosiły się do inteligencji: przestrzennej, logiczno/matematycznej, werbalno/lingwistycznej, interpersonalnej, muzycznej.

Uczniowie klas 6 w ramach zajęć z wychowawcą dowiedzieli się, jakim ciekawym narządem jest mózg. Zdobytą wiedzę mieli przekazać uczniom klas 4-5, wykonując plakaty informujące o Tygodniu Mózgu oraz funkcji tego ważnego narządu. Na I piętrze ( korytarz)  zorganizowano wystawę prac uczniowskich. Ponadto przy wejściu głównym do szkoły przez cały tydzień wyświetlana była informacja o obchodach Tygodnia Mózgu oraz prezentacja, którą mogli obejrzeć nie tylko uczniowie naszej szkoły. W ten sposób popularyzowano to święto wśród osób dorosłych
(pracownicy szkoły, rodzice, osoby biorące udział w popołudniowych zajęciach sportowych).