Świetlica

DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ ŚWIETLICY SP2:

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

czynna w godz. : 6.45 – 16.00

sala 9 i 10- parter

Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci, 
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy.
Najweselszej w okolic

 
Świetlica szkolna w akcji ,,Sprzątanie Świata”

Świetlica szkolna, ja co roku, włączyła się w akcję ,,Sprzątanie Świata”. Tegoroczne przedsięwzięcie przebiegło pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję”. Z tej okazji, przez cały tydzień, przeprowadzaliśmy zajęcia o tematyce ekologicznej, które podkreślały walory przyrody i jej rolę w życiu człowieka. Wiedzę na temat segregacji odpadów będziemy wykorzystywać w przyszłości.


,,Dzień Chłopcaw świetlicy szkolnej

W każdej chwili, zawsze, wszędzie, niech Ci w życiu dobrze będzie!
Niech Cię dobry los obdarzy wszystkim, o czym marzysz!


W październiku rozpoczęła się II Edycja Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej Dzieci uczą rodziców, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Tematyka zajęć dotyczy bezpieczeństwa, ekologii, kultury   i historii.
          W ramach Akcji nasza placówka otrzymała materiały do przeprowadzenia lekcji. W trakcie trwania przedsięwzięcia przewidziano konkursy   z wyjątkowymi nagrodami dla dzieci. W bieżącym roku szkolnym klasy wytypowane do realizacji Akcji to: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b.

          Koordynatorami przedsięwzięcia są: pp. Jolanta Magdzińska, Kamila Szylbert.

——————————————————————————————————————–

Jesienna lekcja przyrody

Początek października w świetlicy szkolnej rozpoczął się Jesienną lekcją przyrody. Zgromadzeni uczniowie skorzystali z wiedzy  biologa, p. Beaty Bieńkowskiej. Omówione zostały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i przystosowanie zwierząt do przetrwania zimy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykorzystując swoją wiedzę , a także zdolności manualne.

——————————————————————————————————————-

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Nasza Szkoła, po raz kolejny, przystąpiła do programu Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Jest  to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Do przeprowadzenia zajęć wykorzystane zostaną otrzymane materiały, a zdobytą przez dzieci wiedzę zweryfikuje Ogólnopolski Test  Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu, otrzymają Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka oraz Dyplomy dla uczniów.  

Koordynatorzy:
Renata Kujawa
Jolanta Strychalska

——————————————————————————————————————–

Dzień Edukacji Narodowej  w naszej świetlicy

   Tradycyjnie świetlica szkolna obchodziła Dzień Edukacji Narodowej.

Z  tej okazji dzieci, które korzystają z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zdobywały wiedzę na temat zawodów, jakie możemy znaleźć w szkole, wykonywały portrety ulubionych nauczycieli, a także udzielały swobodnych wypowiedzi na temat swoich wychowawców. Brały również udział w redagowaniu życzeń dla Nauczycieli z okazji ich Święta.  

      Naszym Paniom składamy dziś słoneczne życzenia: zdrowia, szczęścia, dużo radości i spełnienia marzeń. Niech zawsze będzie uśmiech na Waszych twarzach i spełnią się wszystkie najskrytsze marzenia.


Dzień Babci i Dzień Dziadka

W świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Podczas zajęć dzieci opowiadały o wyjątkowej więzi, jaka łączy ich z najbliższymi członkami rodziny. Podkreślały ogromne znaczenie miłości i troskliwości, którymi są obdarowywani przez Babcie i Dziadków. Zawsze mogą liczyć na wsparcie w trudnych chwilach. Podczas zajęć dzieci wykonały prace plastyczne przestrzenne, poprzez które wyraziły wdzięczność za wspólnie spędzony czas.

     Z okazji ich Święta życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, szczęścia oraz radości ze swoich wnucząt.


Włocławek- nasze miasto

W pierwszym tygodniu lutego realizowaliśmy tematykę związaną  z naszym miastem. Dzieci poznały symbole, położenie  oraz charakterystyczne budowle i zabytki Włocławka. Odbyły wirtualną wycieczkę po mieście. Wykonały prace plastyczne przedstawiające flagę, herb i wysłuchały hejnału. Poznały także legendę o powstaniu Włocławka i obejrzały  prezentację „ Moje miasto dawniej  i dziś”. Dzieci przedstawiły również wizualizację naszego „miasta przyszłości”.


Walentynki w naszej świetlicy

          Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy Święto Zakochanych. Świetlica stała się miejscem wielu aktywności, które przyczyniły się do wykonania zachwycających prac plastycznych.
Dzieci zdobyły informacje związane z Walentynkami. Rozmawiały na temat jednej z najważniejszej wartości, jaką jest miłość. Swoimi pracami obdarowywały osoby, które darzą sympatią.

          Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią.


Doradztwo zawodowe w świetlicy szkolnej

W drugim tygodniu lutego szczegółowo omówiliśmy tematy związane z doradztwem zawodowym. Dzieci poznawały wybrane zawody. Dowiedziały się, jaka jest specyfika pracy na różnych stanowiskach. Dzieliły się swoimi pasjami i zainteresowaniami, które są podstawą osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Poznawały słownictwo związane z orientacją zawodową, sukcesem, a także ścieżkami dojścia do wybranych zawodów i systemem edukacji w Polsce.
Zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny. Dzieci wykorzystywały swoją wyobraźnię i przedstawiały, jak będą wyglądały one i świat za dwadzieścia lat poprzez zabawę Wehikuł czasu. W trakcie codziennych zajęć rozwiązywały quizy, labirynty, diagramy przy użyciu tablicy interaktywnej. Nie zabrakło prac plastycznych, w których uczniowie utrwalali wiedzę na temat atrybutów konkretnego zawodu.


Tydzień pod hasłem: Nasze bezpieczeństwo

          Bezpieczeństwo- w ruchu drogowym, szkole, domu, bezpieczne korzystanie z Internetu, a także zdrowe nawyki żywieniowe- to hasło, które towarzyszyło nam w ostatnim tygodniu lutego. Przypomniane zostały najważniejsze zasady, które bezpośrednio wpływają na nasze życie i zdrowie. Na atrakcyjność zajęć miało wpływ wykorzystanie nowoczesnych technologii (w postaci quizów i gier interaktywnych), a także projekcja filmów i teledysków.


Dzień Kobiet w świetlicy szkolnej

W poniedziałek,  8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. W świetlicy szkolnej rozmawialiśmy na temat roli kobiet we współczesnym świecie oraz ich wkładzie  i zaangażowaniu w życie społeczne. Poznaliśmy sławne Polki, które na zawsze wpisały się w historię naszego kraju. Podkreśliliśmy fakt, że kobiety realizują się w każdym zawodzie oraz w życiu rodzinnym. W tym dniu wykonaliśmy własnoręcznie bukiety kwiatów z papieru. Złożyliśmy życzenia wszystkim Paniom. Wyraziliśmy swoją wdzięczność za Ich codzienny trud i zaangażowanie. Nie zapomnieliśmy także o życzeniach dla Dziewczynek.


Relaks i zabawa w świetlicy


Światowy Tydzień Mózgu 2021 r.

W drugim tygodniu marca obchodziliśmy Światowy Tydzień Mózgu 2021 r., który ma celu popularyzowanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. W świetlicy szkolnej realizowaliśmy zadania uwzględnione w szkolnym harmonogramie Kampanii. Dzieci obejrzały filmy pt. Sen Alicji, czyli jak mózg pracuje, a także Jak działa mózg? Warsztaty dla dzieci miały na celu rozwój logicznego myślenia, pamięci i koncentracji poprzez gry i zabawy oraz wykorzystanie narzędzi TIK. Atrakcyjność zajęć zwiększyło wykorzystanie rebusów, krzyżówek, labiryntów, quizów, anagramów.