SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W FORMIE STACJONARNEJ, Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO