Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków „Do Hymnu”!

16 maja 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”, który odbył się w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”. Organizatorem projektu było Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Zgodnie z regulaminem uczniowie  zaśpiewali Hymn Państwowy oraz wybrane pieśni hymniczne: „Odę do radości”, „Rotę”. Dwuosobowe Jury: prof. dr hab. Roman Grucza – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie; Dyrektor Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Turznie i prof. dr hab. Aleksandra Grucza – Rogalska – teoretyk muzyki, dyrygent; dyrygent Chóru Mieszanego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy przesłuchało 581 uczestników. Przewodniczący zwrócił uwagę na znajomość tekstów, trzymanie się linii melodycznych, wygląd i postawę uczestników, obecność dyrygenta, scenografię. Z Jego rąk Dyrektor szkoły przyjęła dyplom potwierdzający udział placówki w konkursie. Natomiast każdy  uczestnik otrzymał imienny certyfikat.Dyrektor szkoły Ilona Składanowska dziękuje uczniom, rodzicom i nauczycielom za wkład włożony w organizację i przebieg tak prestiżowego konkursu. W sposób szczególny: p. Ewie Małeckiej za poprowadzenie konkursu, p. Annie Kuczyńskiej za pełnienie roli dyrygenta, p. Kamilowi Krygierowi za oprawę muzyczną, p. Agnieszce Podkomorzy, p. Agnieszce Traczyk, p. Barbarze Wieczorek za przygotowanie scenografii, p. Januszowi Ziółkowskiemu za wystawienie pocztu sztandarowego, p. Barbarze Woźniak, p. Łukaszowi Rutkowskiemu za sporządzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej oraz p. Ewie Sempławskiej za koordynowanie projektu.


Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej:

Zapraszamy do galerii …