Szkolna Kampania Antynikotynowa

W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu społeczność naszej Szkoły aktywnie zaangażowała się w poszerzanie wiedzy i pogłębianie świadomości na temat szkodliwości palenia papierosów. Wśród licznych przedsięwzięć wymienić należy: pogadanki, projekcje filmów, pokazy prezentacji multimedialnych, plakaty zachęcające do rzucania palenia, hasła promujące zdrowy styl życia. Galeria prac młodzieży i wystawy materiałów oświatowo – zdrowotnych skierowane były przede wszystkim do rodziców. Młodzi ludzie zapewnili, że zdobytą na zajęciach wiedzę rozpowszechnią wśród rodziny i znajomych. Działania wpisujące się w kampanię realizowano już w październiku, finał akcji stanowić będzie rozstrzygnięcie dwóch konkursów, których organizatorami są opiekunowie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, a także Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody.  Uczniowie z klas 4 – 6 mogą wziąć udział w konkursie plastycznym, natomiast dla klas 7 – 3G przewidziano konkurs na prezentację multimedialną pn. Papieros a zdrowie.  Rozstrzygniecie konkursów o tematyce antynikotynowej nastąpi w grudniu. Szkolny koordynator akcji, p. Kamila Szylbert, mogła liczyć na współpracę z Organami Szkoły, a także merytoryczne wsparcie szkolnej pielęgniarki. Sprawozdanie z realizacji szkolnego przedsięwzięcia zostało przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Zapraszamy do galerii …