Szkolna Kawiarenka dla WOŚP

We czwartek, 09.01.2019 r.,  z okazji 28. Finału WOŚP zorganizowaliśmy Szkolną Kawiarenkę, z której dochód zostanie przeznaczony na realizację celu Fundacji. W tym roku zebrane pieniądze posłużą zapewnieniu najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli opiekunowie Szkolnego Koła (Kamila Szylbert, Aneta Lewandowska, Agnieszka Podkomorzy), a także wolontariusze z klas: 8a, 8c, 8d, 8e. W organizację zaangażowały się również Pani Marlena Szląskiewicz oraz Pani Katarzyna Floryńska.

 Nabraliśmy wiatru w żagle, bo kwota jaką udało się zebrać wyniosła 678,58 zł. Jednakże to nie wszystko, gdyż nasi wolontariusze będą kwestowali także w niedzielę.

 Dziękujemy całej społeczności szkolnej: Zespołowi Zarządzającemu Szkołą, Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom kadry i obsługi  za gest życzliwości i wsparcia.

Zapraszamy do galerii …