Szkolny Konkurs Czytelniczo- Artystyczny

(Nie) oceniaj książki po okładce

dla uczniów klas

I-III

IV-VIII

na zaprojektowanie „żywej okładki” swojej ulubionej książki

Uwaga!!!

Włamanie do biblioteki szkolnej!

Pewnie nie uwierzysz, ale wczoraj, w późnych godzinach popołudniowych….

Nie żartuję 😊.

Dyrekcja przekazała nam smutne wieści…  Do biblioteki szkolnej włamał się chochlik i za sprawą czarów zostawił ślady amatorskich napraw. Wszystkie okładki książek są wyblakle, przezroczyste i nieczytelne. Podejrzewamy, że ten chuligański wybryk to akt zemsty na naszych polonistach, za przygotowywanie dla ósmoklasistów trudnych sprawdzianów z treści lektur obowiązkowych. Niestety, nie ma przewidzianych funduszy na renowację i konserwację książek w bibliotece szkolnej. 

W imieniu nauczycieli biblioteki, nauczycieli klas I-III, (zasmuconych) polonistów, nauczycieli techniki i plastyki -zwracamy się do Ciebie z prośbą o zaprojektowanie swojej ulubionej okładki książki. Możesz sugerować się okładką istniejącej już publikacji lub stwórzyć własną wizję, Twoją interpretację treści. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU

I Cele konkursu:

– upowszechnianie czytelnictwa;

– kształtowanie wrażliwości odbioru tekstów literackich; 

– poszukiwanie twórczych rozwiązań, rozbudzenie wyobraźni i kreatywności młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości;

– rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

II Zasady i warunki udziału w konkursie:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach zgłoszenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zaczytana Szkoła – edycja XLIX”.
 2. Adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku z klas I-VIII.

Uczniowie klas I-III

Zadanie konkursowe polega na wiernym odwzorowaniu okładki ulubionej książki.

 • Technika artystyczna- kolaż (koniecznie z wykorzystaniem autorskiej fotografii).
 • Projekt „żywej okładki” powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz odwzorowaną na autorskiej fotografii część graficzną, tak by uzyskać jak najwierniejszą kopię oryginału.
 • Fotografia musi przedstawiać człowieka lub grupę ludzi. Jeśli okładka przedstawia grupę ludzi, autor pracy, załącza oświadczenie zapewniające, że osoby, których wizerunek znajduje się na zdjęciu, wyraziły zgodę na publikację tegoż wizerunku.
 • Do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginalnej okładki książki, która była inspiracją dla autora pracy.

Uczniowie klas IV-VIII

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki w formacie A3. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję obwoluty, koniecznie z uzyskaniem efektu wizualizacji, przestrzeni 3D, trójwymiarowości.

 • Technika artystyczna: dowolna.
 • Projekt „żywej okładki” powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
 • Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy.
 • Pracę należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.
 • Prace stają się własnością organizatora.
 • Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do 30 listopada 2022 r. w bibliotece szkolnej.

III Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria wiekowa- klasy I-III
 3. II kategoria wiekowa- klasy IV- VIII
 4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Będzie brała pod uwagę nastepujące kryteria:
 5. samodzielne wykonanie pracy;
 6. ogólna estetyka;
 7. pomysłowy sposób ujęcia tematu;
 8. poprawność ortograficzna i interpunkcyjna;
 9. walory artystyczne (kompozycja, warsztat pracy);
 10. interpretacja własna.
 11. Przewidziane są nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc oraz upominki za zdobycie wyróżnienia .
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 grudnia 2022 r.
 13. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego I semestr roku szkolnego 2022/2023.
 14. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej oraz profilu facebookowym naszej szkoły.

Organizator Konkursu: Joanna Świeczkowska