Szkolny konkurs „Omnibus”

Zapraszamy uczniów klas
V i VI do udziału w konkursie szkolnym „Omnibus”

Przeczytaj regulamin  i weź udział w konkursie 17 maja 2021r.

Organizatorzy: p. Małgorzata Michalska – Pawlak, p. Joanna Świeczkowska,  p. Jadwiga Terpińska

REGULAMIN KONKURSU „OMNIBUS”

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków organizuje szkolny konkurs wiedzy „Omnibus”.

Osoby odpowiedzialne: p. Małgorzata Michalska – Pawlak, p. Joanna Świeczkowska, p. Jadwiga Terpińska.

2. CELE KONKURSU:

– wyrabianie odpowiedniej postawy podczas współzawodnictwa,

– zachęcanie uczniów  do systematycznej nauki oraz utrwalania wiedzy,

– motywowanie uczniów do zdobywania i wykorzystywania wiadomości z różnych źródeł,

– utrwalanie prawidłowego reagowania na ewentualne niepowodzenia.

3. TERMIN KONKURSU: 17 maja 2021r.,  on-line godz. 8.55.

4. Czas trwania konkursu jest przez organizatorów określony i nie może być przedłużany:  konkurs  trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

5. Konkurs ma zakres szkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI. Zadania obejmują treści znajdujące się w podstawie programowej dla klasy V z historii, języka polskiego i matematyki.

Zagadnienia z matematyki: liczby i działania, liczby dodatnie i liczby ujemne, ułamki zwykłe i dziesiętne, pola figur, figury na płaszczyźnie.
Zagadnienia z języka polskiego: ortografia i interpunkcja.                                        
Zagadnienia z historia: Polska Piastów, chrześcijaństwo.

6. Testy zawierają pytania  zamknięte ( jedna poprawna odpowiedź) i otwarte.

7. Nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu zostaną rozdane na następujących zasadach:

          MIEJSCE 1: dyplom oraz atrakcyjna nagroda książkowa,

          MIEJSCE 2 i 3: dyplomy oraz nagrody książkowe,

          MIEJSCA 4 i 5 : dyplomy wyróżnienia,

          MIEJSCA od 6: dyplomy uczestnictwa.

8. Organizatorzy zobowiązują się przekazać wyniki do 1 czerwca  2021 r.