Targi Szkół Ponadpodstawowych

       

W środę, 22.03.2023 r.  uczniowie klas VIII wraz z wychowawcami udali się do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, aby wziąć udział we Włocławskich Targach Szkół Ponadpodstawowych. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie młodym ludziom wyboru zawodu i ścieżki kształcenia, poprzez zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół średnich.