Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej

PZU EDUKACJA na rok 2020/2021

Propozycja ubezpieczenia wybrana przez Radę Rodziców została przygotowana w oparciu o zeszłoroczną polisę oraz zmodyfikowana celem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, a także zwiększenia atrakcyjności oferty. 

OFERTA 2020 /2021

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA