Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej

Rada Rodziców na rok szkolny 2022/2023 jako firmę ubezpieczającą uczniów wybrała InterRisk.

Poniżej przedstawiamy 3 warianty ubezpieczeń.

Wariant I

Wariant II

Wariant III