„Umiem pływać”

Program Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem pływać”

umiem

Organizator: Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek

Realizatorzy: uczniowie klasy 1 a

Cele:

– rozwijanie umiejętności pływania różnymi stylami,

– przygotowanie do udziału w zawodach pływackich.

Zadania:

  1. Udział w zajęciach na pływalni 

(prowadzący zajęcia – p. Agnieszka Podkomorzy).

  1. Udział uczniów w zawodach pływackich.