Unikajmy ryzykownych zachowań – prelekcja

          ,,Bezpieczna Dwójka”
Unikajmy zachowań ryzykownych

24 i 27 maja 2019 r. gościliśmy  w szkole dr Annę Grabowską – Dąbek, aktualnie  pedagoga, specjalistę zatrudnionego w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Uczniowie klas ósmych, a także trzecich klas gimnazjum uczestniczyli  w prelekcji, która została zorganizowana w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka”. 

Celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą zażywanie środków odurzających, tj.: alkohol, narkotyki, dopalacze, ale także wskazanie szeregu zachowań ryzykownych, na które narażamy się,  będąc w stanie zmienionej świadomości. Przekaz płynący z prelekcji był jednoznaczny: ,,Unikajmy takich sytuacji, szanujmy nasz najcenniejszy dar – życie”.

            Dyrektor szkoły Ilona Składanowska składa podziękowania  
dr Annie Grabowskiej – Dąbek, która bezinteresownie poświęciła
swój cenny czas, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z naszą młodzieżą.

Zapraszamy do galerii …