Uniwersytet Dzieci w Klasie-drugie spotkanie

            W poniedziałek, 11października 2021 r. uczniowie klasy 1b uczestniczyli w drugich zajęciach w ramach Projektu Ciekawskie pierwszaki. Jak poznać świat w klasie, które dotyczyły tematu: Kiedy kogoś kochamy? Odbyła się projekcja filmu pt.: Jak zwierzęta okazują sobie miłość?, następnie został on szczegółowo omówiony podczas rozmowy kierowanej. Wprowadzeniem do tematu było odczytanie Bajki o Ciepłym i Puchatym. Dzieci odpowiadały, co kojarzy im się ze słowem miłość, a także wybierały karty, które wiązały się z tym słowem. Stworzyliśmy własną definicję miłości, do której  wykorzystaliśmy wydrukowane wcześniej karty. Prezentacja: Jakie są języki miłości? uświadomiła nam, jak najbliżsi, a także my sami okazujemy to uczucie bliskim. Znalazł się także czas na zabawę ruchową pn.: Jak pokazać miłość. W jej trakcie dowiedzieliśmy się, jakie gesty najczęściej świadczą o tym, że ktoś nas kocha (m.in.: przytulanie, czytanie, przygotowanie posiłku).

W trakcie zajęć manualnych padło jeszcze jedno pytanie, które dzieci zobrazowały na papierze.  Brzmiało ono: Co to znaczy kochać samego siebie?

          Na zakończenie wszyscy użyli swojej wyobraźni. Pomyśleliśmy o swoich bliskich, a także  o tym, jak możemy okazać im uczucie.

           Koordynatorami Projektu są  pp. Jolanta Magdzińska, Kamila Szylbert.

Zapraszamy do galerii…