Uniwersytet Dzieci w Klasie

   W czwartek, 16.09.2021 r., uczniowie klasy 1b uczestniczyli w pierwszych zajęciach, w ramach Projektu Ciekawskie pierwszaki. Jak poznać świat w klasie, które dotyczyły tematu: Dlaczego każdy z nas jest inny? W czasie zajęć odbyła się projekcja filmu związanego z tematem, który następnie został szczegółowo omówiony podczas rozmowy kierowanej. Zabawa integracyjna pn.: Statek, uświadomiła dzieciom, że mimo różnic – wszyscy możemy działać grupowo. Podobnie, zespołowo, można pracować, poszukując różnic, co uzmysłowiła zabawa pn.: Czym różnią się obrazki? Odczytanie, przez nauczyciela, wiersza Juliana Tuwima Wszyscy dla wszystkich – zaowocowało żywą rozmową na temat wybranych zawodów, a także, jak ważne jest to, że się różnimy (w kontekście podejmowanej pracy zawodowej). Karty Zawodów uzmysłowiły młodym ludziom ich mnogość, a także umożliwiły wybór preferowanego zawodu. W trakcie zajęć manualnych dzieci przygotowały kolaż, który przedstawiał ich zainteresowania. Dla podsumowania treści, wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się, co udało się zapamiętać z lekcji.

   Koordynatorami Projektu w naszej szkole są pp. Jolanta Magdzińska, Kamila Szylbert.