Rok szkolny 2019/2020 – rozpoczęty!

,,Wiedza jest potęgą, trzeba tylko chcieć po nią sięgnąć”.

           Przysłowie mówi, że człowiek uczy się przez całe swoje życie, ponieważ zdobywanie wiedzy nie ogranicza się tylko do szkolnej edukacji, ale trwa jeszcze długo po jej zakończeniu. Doświadczenia codziennego życia są również bardzo ważną nauką, dzięki której człowiek mądrzeje i dojrzewa. Współczesny świat stawia na edukację, a zdobycie wykształcenia uważa się za jedną z najpewniejszych dróg do osiągania zawodowego sukcesu.

           To  słowa będące kanwą uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny 2019/2020. Dyrektor szkoły – Pani Ilona Składanowska przedstawiła informacje dotyczące planu pracy placówki, a także złożyła życzenia szkolnej społeczności. Wartością dodaną była część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów. Wybrzmiały wzruszające słowa, skoczne melodie. Zachwycił piękny układ taneczny.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

            Dyrektor szkoły dziękuje recytatorom, solistom, chórowi ,,Prestissimo”, tancerzom, rodzicom,  a także nauczycielom sprawującym opiekę merytoryczną.

Zapraszamy do galerii …