Uroczyste zakończenie gimnazjum

    Piękne, upalne popołudnie 19 czerwca 2019 r. zapisze się w historii Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku jako uroczystość pożegnania uczniów ostatniego rocznika klas gimnazjalnych. W tym wyjątkowym, historycznym dniu udział wzięli: dyrekcja, rodzice, nauczyciele i tegoroczni absolwenci.

    Nieodłącznym elementem zakończenia roku jest zawsze uroczysty polonez w wykonaniu absolwentów wraz z wychowawcami- tak było i tym razem. Oficjalną część imprezy rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Jako pierwsza wygłosiła przemówienie Pani Wicedyrektor Szkoły Ewa Cieślak. Podziękowała tegorocznym absolwentom za sumienną i ciężką pracę przez trzy lata nauki. Pogratulowała im osiągnięć i wielu działań na polu społecznym, artystycznym, naukowym. Życzyła, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały im odwagi i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Nauczycielom podziękowała za motywację do zdobywania wiedzy, zaangażowanie i wytrwałość. Rodzicom- za wsparcie i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Życzyła im dalszych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Nejman, dziękując za dotychczasową wzorową współpracę, doceniła trud i zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców włożony wychowanie i edukację. Przemówienie w imieniu Samorządu Uczniowskiego wygłosiła Nikola Chojnacka. Do podziękowań za współpracę, życzliwość, docenianie i wspieranie ich pracy dołączyła krótką, ale zobowiązującą deklarację- absolwenci nadal będą kierować się w życiu zasadami moralnymi, które pozwolą zachować godność człowieka, uznanie i szacunek innych. Pożegnanie absolwentów w imieniu klas siódmych wygłosiły: Gabriela Śmiłowicz i Natalia Rutkowska. Przypomniały w nim, że szkoła to miejsce, w którym rodzą się wielkie odkrycia wiedzy, ale także emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. Tak, aby wszystko, co było obce i nieznane stawało się zrozumiale, przyjazne i bliskie. Życzyły absolwentom szerokiej drogi, bez trosk, smutków i zwątpienia, aby zawsze towarzyszyła im radość, zrozumienie i przyjaźń.  Pożegnanie w imieniu absolwentów wygłosiły: Zuzanna Łydka 3cG i Oliwia Stolarczyk 3aG. Absolwenci dziękowali swoim nauczycielom i rodzicom za codzienny trud włożony w ich nauczanie, wychowanie i troskliwą opiekę każdego dnia.

  Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród i świadectw najlepszym uczniom. Pani Dyrektor Ilona Składanowska i Pani Wicedyrektor Ewa Cieślak w asyście wychowawców poszczególnych klas wręczyły uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz podziękowały rodzicom, wręczając im listy gratulacyjne. Jak co roku, największe emocje wzbudził moment wręczenia nagrody dla najlepszego ucznia. Prymusami- Absolwentami Szkoły w 2019 roku zostali: Marta Matuszewska 3c i Aleksander Sidwa 3c. Wyróżniono także uczniów z najlepszymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym. W tym roku szkolnym cieszyliśmy się z wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego – dwoje uczniów otrzymało 100% punktów: z j. angielskiego Igor Nejman 3c, Jakub Piński 3a. Najlepszym wynikiem z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego mogą poszczycić się: Marta Matuszewska 3c (83,6%) i Aleksander Sidwa 3c 81,3%. Natomiast 100% frekwencję uzyskali: Piotr Bielicki 3c, Norbert Struciński 3c. Doceniona została także młodzież, która aktywnie podjęła pracę społeczną na rzecz naszej szkoły i środowiska. Wręczono także nagrody za sukcesy w licznych konkursach i medale za osiągnięcia sportowe.

  Uroczystość uświetniła część artystyczna, przygotowana przez klasy 3aG i 3cGa, pod opieką p. Joanny Świeczkowskiej, p. Anny Kuczyńskiej, p. Anety Lewandowskiej i p. Agnieszki Kościańskiej.

  Zuzanna Łydka i Anna Sambor w roli prowadzących odczytały ze szkolnego zeszytu uwag nagany, udzielone przez naszych absolwentów, nauczycielom i pracownikom szkoły. W formie prezentacji oglądaliśmy jako osobisty komentarz krótkie, śmieszne filmiki wyreżyserowane przez naszych absolwentów.

  W dalszej części artystycznej Aleksandra Kornej i Patrycja Manowska jako prowadzące podały nam dokładny przepis “tworzenia idealnego ucznia” albo prościej i okrutniej- “urabiania ucznia” od etapu przedszkola aż do gimnazjum. Kolejno dodawane przez nauczycieli w czasie jego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej składniki tj. odwaga, spora dawka konformizmu, w klasach kolejnych uzupełniane zostały hojnie wyobraźnią, poczuciem humoru, szczyptą złośliwości, uporczywym, ale cierpliwym “wlewaniem nowej wiedzy” i dodaniem do niej systematyczności. Gimnazjalista nie zapominał już w szkolnych murach o zasadzie pomysłowości i sprytu, ale niestety zmagał się ciągle z furią zatroskanego o jego los nauczyciela. Na koniec roku szkolnego byliśmy świadkami “dekorowania” go (w miarę artystycznie), czyli “posypywania” odrobiną lizustwa i obłudy, a następnie podaniem go…. szczęśliwej rodzinie i zdziwionemu na jego widok społeczeństwu. W mistrzowskie odegranie roli grzecznego przedszkolaka wcielił się Filip Maciakiewicz z klasy 1c, przedszkolankę: Paulina Kotas 3aG, prymusa szkolnego: Michał Strzelewicz 4f, cierpliwą i zatroskaną o los ucznia nauczycielkę: Oliwia Czerwińska 3aG, gimnazjalistę: Adam Łańcucki 3cG, nauczycielkę z długoletnim stażem pracy w gimnazjum: Katarzynę Zelmak 3aG, stylistyki: Nikola Chojnacka 3cG i Marta Matuszewska 3cG, zatroskanych rodziców: Piotr Bielicki 3cG i Katarzyna Penar 3cG, społeczeństwo: publiczność.

   Największy aplauz wzbudziły “Nagrody… śmiechu warte”.  Absolwentom przyznano tytuły i odznaczenia za zasługi, zarówno te znane szerszej publiczności jak i te, na które nikt nie zwrócił nigdy większej uwagi. Wymieńmy kolejno: złotą miarkę za rozszerzenie swoich horyzontów umysłowych przez udźwignięcie swoich szarych komórek na wysokość ponad 180 cm od podłogi otrzymali najwyżsi gimnazjaliści, poduszki za najczęstsze spóźnianie się na pierwszą godzinę lekcyjną i przesypianie nawet najbardziej stresujących lekcji przyznano “Starym Niedźwiedziom”, tytuł “Mistrza Ciętej Riposty”, “Mistrza Lotnej Myśli” za bujanie na lekcji w obłokach, “Amanta Roku”, wyróżnienie za najlepsze wcielenie się w rolę Romea i Julii, Super Wiktor za nieprawdopodobne podobieństwo do aktorki Sandry Bullock,  Krzyż Virtutti Militari za pierwsze zwiastuny sumiastych wąsów, Super Wiktor za nieprawdopodobne podobieństwo do Justina Biebera, tytuł “Mistrza w ściąganiu na lekcji”, “Mistrz i Mistrzyni Parkietu”, “Romantyk Roku”, “Zbuntowany Anioł”, “Imprezowicz Roku”.

  Po dużej dawce humoru nadszedł czas na niezapomniane chwile wzruszeń. Docenić chcieliśmy pracę wychowawców klas trzecich gimnazjum, dlatego przewodniczący w imieniu klasy wręczyli im drobne upominki i dyplomy. Następnie mogliśmy obejrzeć prezentacje uczniowskie, podsumowujące ich wspólne lata w jednej klasie. Było zabawnie, ale i wzruszająco. W tle z piosenką “Ostatni raz z moją klasą” w niejednym oku zakręciły się ukradkiem skrywane łzy.  Po nich czekała niespodzianka przygotowana przez Panią Wicedyrektor Ewę Cieślak i nauczycieli uczących gimnazjalistów- ich prezentacja, ale tym razem zdecydowanie na otarcie łez z akcentem humorystycznym, dużą dawką dystansu do siebie i wyostrzeniem w tle piosenki “Zróbmy sobie fotę”.

  Uroczystość była niezwykle wzruszająca, bo było to ostanie spotkanie w tym gronie pedagogicznym. Pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę nauczycielkę języka polskiego Panią Krystynę Ziółkowską i Panią Wicedyrektor Ewę Cieślak, która od września obejmuje stanowisko kierownicze w innej placówce szkolnej. Moc uścisków, wiele łez, szczerych wyznań, ciepłych słów, życzeń splątanych w piękne dedykacje muzyczne i poetyckie- potwierdzą jak wielkim szacunkiem, oddaniem i uznaniem darzyli je dyrekcja, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

   Podziękowania za tę uroczystości dla nauczycieli: Pani Wicedyrektor Ewy Cieślak, Pani Ewy Małeckiej, Pani Barbary Wieczorek, Pani Agnieszki Traczyk, Pani Anny Kuczyńskiej, Pani Joanny Świeczkowskiej, Pani Anety Lewandowskiej, Pani Agnieszki Kościańskiej, Pani Barbary Woźniak, Pana Janusza Ziółkowskiego.

  Dziękujemy prowadzącym artystyczną część tej uroczystości uczennicom klasy 3cG: Zuzannie Łydce, Annie Sambor, Aleksandrze Kornej i Patrycji Manowskiej. Recytatorom, solistkom: Martynie Bogdziewicz i Annie Sambor, małym i dużym aktorom występującym na naszej szkolnej scenie- za możliwość przeżycia dzięki Wam cennych i niezapomnianych chwil. Wiktorowi Ochmańskiemu i Adrianowi Trzcińskiemu za sprawne czuwanie nad nagłośnieniem i prezentacjami multimedialnymi.

  Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły słonecznych wakacji, a abiturientom dostania się do wymarzonych szkół.

Do zobaczenia na życiowych szlakach!

Zapraszamy do galerii…