Uroczystość szóstoklasistów

25 czerwca 201 5 r. odbyła się uroczysta gala dla klas szóstych.

Zaproszeni goście,rodzice, grono pedagogiczne , pracownicy szkoły i honorowi goście- szóstoklasiści podczas  pierwszej części obejrzeli występy artystyczne.

Część II uroczystości – to oficjalna część, na której pan dyrektor Janusz Ziółkowski wręczył nagrody za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrody i medale za reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach oraz wzorową postawę koleżeńską i działalność społeczną.

Rodzice uczniów z najwyższymi wynikami w nauce otrzymali listy gratulacyjne.

Tytuł i statuetkę NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 otrzymała ZOFIA SZTANDERA.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Przyszedł czas na wspólne zdjęcia i pożegnanie..