„VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

We wrześniu br. nasza szkoła jako jedna z 3885 szkół z różnych stron świata przystąpiła do akcji „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day). Organizatorem Głównym wydarzenia  jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Cała społeczność uczniowska miała okazję    do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób oraz  do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Egzaminatorami „tabliczkowej wiedzy” byli uczniowie i to właśnie oni egzaminowali starszych kolegów oraz osoby dorosłe. Uczniowie-egzaminatorzy wyszli również poza teren szkoły. Udali się między innymi do sklepów, biblioteki osiedlowej, studia telewizji KUJAWY. Towarzyszyły im kolorowe transparenty, balony i wiele innych pomysłowych dekoracji. Główną formą egzaminów były losy o różnym stopniu trudności. Każda osoba, która zdała egzamin została uhonorowana odznaką  Eksperta Tabliczki Mnożenia. Osoby, którym się nie powiodło, otrzymały naklejki motywacyjne. Egzamin zdało 185 osób, spośród 456 egzaminowanych. Zarówno odznaki  jak i naklejki stanowiły motywację do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników  w nauce.