VIII Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wspólnie z Urzędem Miasta Włocławek oraz Starostwem Powiatowym we Włocławku zorganizował, 22.03.2018 r., VIII Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych pod hasłem „Nie jestem wytworem okoliczności – jestem konsekwencją moich decyzji”. Przegląd skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z Włocławka i powiatu włocławskiego. Młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na temat uzależnień i konsekwencji płynących ze stosowania środków odurzających. Naszą Szkołę reprezentowała grupa Tornister pod opieką p. Kamili Szylbert.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat przedsięwzięcia:

https://q4.pl/galeria/2018/03/22//viii-wloclawski-przeglad-spektakli-profilaktycznych