,,W drodze ku dorosłości – warsztaty”

  W środę, 09.10.2019 r., uczniowie klas 7c, 8a, 8b uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych zorganizowanych, na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek, przez Centrum Psychoedukacji   i Terapii Psychodynamicznej ,,INTRA”. Zadanie realizowane było w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. pod nazwą Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej adresowanych do uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Włocławek.

  Młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach po raz drugi, gdyż pracę ze specjalistą rozpoczęli  w ubiegłym roku szkolnym. W trakcie dwóch spotkań, z których każde trwało dwie godziny, uczniowie mówili o emocjach, poznawali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowali poczucie własnej wartości, a także umiejętność wzajemnej komunikacji. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do prowadzenia życia wolnego od nałogów.

Zapraszamy do galerii …