Warsztaty Centrum Edukacji Ekologicznej

W środę, 24 stycznia 2024 roku  uczniowie klas: IV e, V c, VI b uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Tematem zajęć była „ Bioróżnorodność i ochrona bioróżnorodności”. Poprzez zabawę uczestnicy poznali nowe gatunki roślin i zwierząt występujących w Polsce. Uczniowie wyszli z zajęć zadowoleni, a co najważniejsze z konkretną wiedzą, którą utrwalili, rozwiązując krzyżówkę.