WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Pamiętajcie nikt nigdy nie jest pozostawiony sam sobie.

Oto numery telefonów do instytucji wspierających dzieci oraz informacji dotyczących możliwości szukania wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.

800 12 12 12 Telefon Zaufania dla Dzieci Rzecznika Praw Dziecka https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

116 111 Telefon Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://116111.pl/

800 119 119 Telefon Zaufania TPD dla dzieci i młodzieży https://800119119.pl/

800 12 00 02 „Niebieska Linia” Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

na stronę serwisu Życie warte jest rozmowy: https://zwjr.pl/dlaczego-tutaj-jestes