WAŻNE- podręczniki dla klas I

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice uczniów klasy I szkoły podstawowej  nie będą kupować podręczników czy materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły – rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.