Więcej stypendiów dla prymusów od Fundacji ANWIL

W ósmej edycji programu stypendialnego „Primi inter pares” Fundacja ANWIL przyzna więcej stypendiów niż w latach ubiegłych. 20 stypendiów otrzymają najzdolniejsi uczniowie VIII klas szkół podstawowych i 30 uczniowie szkół ponadpodstawowych. W tym roku o stypendia mogą ubiegać się uczniowie z Włocławka oraz powiatu włocławskiego, a to dzięki niedawnemu rozszerzeniu przez Fundację działalności na cały powiat.

http://fundacjaanwil.pl/aktualnosc?cmn_id=1463