Wierszykarnia 2014- sukces naszych uczennic

14 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w Centrum Kultury Browar B odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży ,,Wierszykarnia”.

Naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice. Wszystkie one znalazły się na podium. Spośród 32 uczestników konkursu I miejsce zajęły Oliwia Tomalak i Martyna Winiecka z klasy VI b. Oliwia recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej pt.,,Wiersz w wierszu” i fragment prozy o Hani Humorek. Martyna zaprezentowała wiersz o ,,Bocianie, który żab nie jadał” oraz monolog Hanki Bielickiej pt.,,Woźna”. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Klonowska z klasy IV a za deklamację wiersza Jacka Cudnego ,,Pajęczynka” i prozy pt.,,Szkolne przedstawienie” Jeffa Kinneya. Uczennice przygotowała Ewa Sempławska.