Zajęcia w ramach projektu: „ Woda- doświadczenia z programu: Woda-Energia- Tama”

13 kwietnia 2023 roku w naszej szkole  odbyły się zajęcia nowego projektu Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej pt.: „Woda – doświadczenia z programu: Woda – Energia – Tama.”  Celem zajęć było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wody poprzez przekazanie informacji na temat jej roli dla zwierząt, roślin i życia ludzkiego,  a także wdrażanie do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. W części praktycznej uczniowie brali udział w doświadczeniach z wodą.  W zajęciach brały udział klasy: III d , I a , II d, II c oraz III c pod opieką swoich wychowawców.