Wrzesień pod znakiem Sprzątania Świata

Tegoroczna akcja ,,Sprzątanie Świata” przebiegła w naszej szkole pod hasłem „Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję”. Z tej okazji zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć, których celem była edukacja w zakresie segregacji odpadów.

   Dnia 18 września 2020 r., dziewczęta z klas: 5a, 5b zajęły się sprzątaniem naszego „kawałka Świata”. Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi udało się uporządkować najbliższy teren wokół szkoły. Uczennice swoją obywatelską postawą dały przykład mieszkańcom Osiedla Kazimierza Wielkiego.

   Korytarze szkolne, a także klasy zapełniły się gazetkami o tematyce proekologicznej.

Wychowawcy przeprowadzili prelekcje na temat segregacji odpadów, podczas których nie zabrakło filmów, dyskusji na podjęty temat.

   Zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane były w świetlicy szkolnej. Biblioteka udostępniała informacje związane z tegorocznym hasłem projektu.

   Koordynatorami przedsięwzięcia były pp. Kamila Szylbert, Aneta Lewandowska, które serdecznie dziękują: Zespołowi Zarządzającemu Szkołą, Wychowawcom klas, Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, biblioteki, plastyki, techniki, informatyki, a także Rodzicom za możliwość realizacji zaplanowanych działań. Podjęte inicjatywy nie doszłyby do skutku, gdyby nie zaangażowanie pp. Angeliki Kosteckiej, Barbary Woźniak, a także  Wolontariuszek.

   Wiedzę zdobytą we wrześniu z pewnością będziemy wykorzystywać przez cały rok.

Zapraszamy do galerii ...