„Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty !”

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA, ŻE OD DNIA 01.09.2021 r. – 31.03.2022 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Anwil dla Włocławka „Budujemy mosty 2021-  pod hasłem: „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty !”

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy pobrać w sekretariacie szkoły od 21.06.2021 r. Zapraszamy!

Dofinansowanie projektu wynosi: 13 526,00 zł.

Cel projektu: Celem projektu jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, a także wskazanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasem i właściwego korzystania z dóbr kultury. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie zajęć, których celem jest podnoszenie kompetencji społecznych, a także rozwój pasji i zainteresowań, budowanie poczucia sprawczości i samostanowienia, a także wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcia dadzą możliwość ukazania, a także możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas 4-5.

Grupa 1 „ Babciu naucz mnie gotować, ja nauczę Cię głosować i kupować” oraz „Planeta Robotów”.

Grupa 2 „Okiem kamery – dokumentujemy piękno i historię naszej małej ojczyzny” oraz  „OBIEKTYW-ni promują piękno i historię małej okolicy”.

Koordynator projektu:  Małgorzata Pinkowska