Edukacja poza murami szkoły / Wycieczki szkolne

Zajęcia czytelnicze

Klasa 3b brała udział w zajęciach czytelniczych prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną przy ulicy Żytniej. Dzieci wspólnie czytały i omawiały lekturę J. Porazińskiej pt. „Szewczyk Dratewka”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach i obiecali częściej odwiedzać bibliotekę.

Centrum Edukacji Ekologicznej

Uczniowie klas I-III oraz V-VII  uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej nt. „Proste rady na odpady”.  Ich celem jest przedstawienie różnych sposobów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi dla środowiska oraz wskazanie działań służących zmniejszeniu ich liczby. W trakcie zajęć uczniowie zwiedzają Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik może wykonać  torbę na zakupy wielorazowego użytku.

WARSZTATY W BIBLIOTECE KLASA 3D

Invalid Displayed Gallery

WYCIECZKA DO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, SKALNEGO MIASTA, PRAGI, DREZNA
22 maja-25 maja 2018 r.
W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: 7a, 7d, 7c, 6a.

Invalid Displayed Gallery

WYCIECZKA DO ŁODZI
9 maja 2018r. uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Łodzi, gdzie uczestniczyli w warsztatach w Manufakturze Czekolady „Chocolate Story”, podczas których dowiedzieli się jak powstaje czekolada,posmakowali płynnej ciepłej czekolady, mieli możliwość posmakowania kakaowca, a na koniec stworzyli własną tabliczkę czekolady.
Następnie zwiedzili wystawę w Experymentarium , która w pasjonujący i zabawny sposób objaśniła często skomplikowane zagadnienia z różnych dziedzin nauki (magnetyzmu, elektryczności, dynamiki, optyki, mechaniki, akustyki i dźwięku, logiki, biologii czy chemii), które stały się proste i czytelne dla każdego, dzięki możliwości wypróbowania ich działania na specjalnych przyrządach oraz stanowiskach interaktywnych (m.in. Nurek Kartezjusza, Młynek Crooksa, Człowiek bateria, Słup zagrożenia, Lewitująca piłka czy Głowa na tacy).

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO

Invalid Displayed Gallery


WYJŚCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH
13 kwietnia klasa 3a uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Zespole Szkół Chemicznych. Uczniowie mieli także okazję zwiedzić pracownie szkoły i uczestniczyć w eksperymentach chemicznych. Anna Sudomir

Invalid Displayed Gallery

WYCIECZKA DO WARSZAWY
W piątek 16 marca 2018r. uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Warszawy, podczas której zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Zostali zapoznani z przyczynami i skutkami wybuchu , a także charakterem działań zbrojnych. Kolejnym punktem wycieczki była Telewizja Polska. Uczniowie zwiedzili budynek oraz zapoznali się z procesem realizacji programów i pracą dziennikarzy. Uczestniczyli w nagraniu programu „Jaka to melodia” oraz „Pytanie na śniadanie”. Dużo emocji dostarczyło zwiedzanie Stadionu Narodowego, gdzie uczniowie mogli zobaczyć m.in. pomieszczenia strefy zawodniczej, wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej, centrum medialne, najbardziej ekskluzywne miejsca przeznaczone dla najważniejszych gości, komentatorów, a także kibiców oraz punkt widokowy, z którego podziwiali zapierającą dech w piersiach panoramę. Wszyscy uczestnicy pełni wrażeń i niezapomnianych przeżyć wrócili do domu.

Invalid Displayed Gallery

WARSZTATY WIELKANOCNA W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM KL. III A

Invalid Displayed Gallery


WYCIECZKA DO KOŁACINKA KL. 1C I 3A

Invalid Displayed Gallery

WIZYTA W MUZEUM
19 grudnia 2017 r. kl. 6b była na warsztatach i zajęciach edukacyjnych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Uczniowie poznali kujawskie zwyczaje i obrzędy nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia. Wykonywali ozdoby choinkowe. Zajęcia były bardzo twórcze i interesujące.

Invalid Displayed Gallery


WYCIECZKA DO WARSZAWY
28.11.2017r. odbyła się wycieczka do Warszawy, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2a, 2c i 3a oddziałów gimnazjalnych wraz z wychowawcami. Podczas wycieczki młodzież zwiedziła Sejm, Centrum Nauki Kopernik oraz miała okazję podziwiać Królewski Ogród Światła w niezwykłych jesienno – zimowych instalacjach przy pałacu w Wilanowie.

Invalid Displayed Gallery

WARSZTATY W TEATRZE IMPRESARYJNYM
23  listopada uczniowie klasy IIIa uczestniczyli w ciekawych warsztatach z emocji w Teatrze Impresaryjnym. Dzieci miały także okazję zwiedzić teatr pod opieką wychowawcy p. A.Sudomir.

Invalid Displayed Gallery

SIÓDMOKLASIŚCI NA INAUGURACJI VIII FESTIWALU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce” (Terencjusz) chce się powiedzieć i przytulić najmocniej dorastające dzieci i młodzież, aby dać jej siły i moc, pomagającą w życiu zrozumieć i prostować drogi wśród sfery poznawczej i emocjonalnej, potrzeby egzystencjalnej i duchowej, pogodzić się z nauką szkolną i odnaleźć szczęście. W okresie dojrzewania psychicznego niezwykle ważne jest oswajanie z tym co może wydawać się obce a nieuniknione w dorosłym życiu, jak chociażby wykład z psychologii w trakcie studiów wyższych. Zdolności umysłowe, niekoniecznie dotyczące jakichś specjalnych umiejętności rozwijają się przy okazji umiejętnego słuchania, zadawania pytań, poznawania pozornie trudnych spraw poprzez łatwy przyswajalny język. Siódmoklasiści za zachętą pani Agnieszki Lamparskiej i zaproszeniem pani Iwony Palińskiej-Kacprowicz wraz z panią pedagog Alicją Seklucką uczestniczyli 21 listopada w VIII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości organizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą przy współudziale wszystkich włocławskich uczelni wyższych, instytucji kultury, stowarzyszeń o charakterze naukowym, kulturalnym i ekologicznym oraz instytucji z obszaru gospodarki. Gościem tegorocznej inauguracji Festiwalu był znany polski psycholog biznesu, wydawca i przedsiębiorca Jacek Santorski.  W teatrze im. W. Gniazdowskiego wygłosił do zebranych wykład pt.: „Otwarty umysł czy skąpstwo poznawcze? Jak żyć w świecie mitów, stereotypów, nietolerancji na różnorodność? Siódmoklasiści zechcieli uczestniczyć w wykładzie o ludzkich wyborach, sposobach myślenia, sposobach rozumowania i koncepcjach wartości nie zrażając się tym, iż wykładowcą jest psycholog a przedmiot rozważań jest spoza zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego i ogólnego. Wiek 12 – 16 lat to czas, kiedy najwięcej myśli się o otaczającym świecie, swojej przyszłości, podstawach zdobycia dojrzałości, tym co nieznane i tym co chce się w życiu osiągnąć.Uczniowie SP2 z klasy 7c uczestniczący w wykładzie  to: Chełminiak Martyna, Czupryniak Oliwia, Lewandowski Szymon, Pawłowska Ariadna, Rogulska Nikola, Rucińska Martyna, Złowodzka Natalia. Przed wykładem kilka chwil pan Santorski poświęcił na krótką rozmowę z naszymi uczniami co uwiecznione zostało w fotografii dziennikarza.

Invalid Displayed Gallery

DZIAŁANIA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
W czwartek, 9 listopada 2017 r., uczniowie klasy 3Gc uczestniczyli w wydarzeniu pod hasłem  Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje, które było zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych. Celem spotkania było podzielenie się z młodzieżą doświadczeniami przez osoby, które aktywnie uczestniczą na rynku pracy. Wykorzystują swój talent w osiąganiu sukcesów w pracy zawodowej. Jednym z zaproszonych gości był p. Marcin Krajewski, który jest właścicielem zakładu fotograficznego we Włocławku. Ciekawą pogadankę wygłosiła również p. Anna Wilińska, która reprezentowała Cech Rzemiosł Różnych, przybliżyła ona wiedzę na temat rzemiosł zrzeszonych w Cechu. W kolejnej części spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, które „zrodziły” się podczas prelekcji prelegentów. Wyjście, po konsultacji ze szkolnym doradcą zawodowym – p. Agnieszka Lamparską, zorganizowała p. Kamila Szylbert. Pieczę nad bezpieczeństwem grupy sprawowała p. Ilona Tomczak.

Invalid Displayed Gallery

RAJD Z LATARKAMI
9 listopada uczniowie klasy 6d uczestniczyli w XXVIII Rajdzie z Latarkami.
Organizatorem rajdu był Włocławski Oddział PTSM.
Pokonaliśmy 10 km trasę Włocławek – Poraza – Łuba – Włocławek. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących wiadomości z historii naszego miasta i regionu, które z zaciekawieniem przekazywał nam pan przewodnik. Po dotarciu nad jeziora Łuba miło spędziliśmy czas przy ognisku, w drodze powrotnej rozmawialiśmy o tym w jak miły i pożyteczny sposób mogliśmy spędzić wspólnie czas i uczcić Święto Niepodległości,  był to główny cel naszej wyprawy. Opiekunami grupy były panie Danuta Latowska i Małgorzata Weber.

Invalid Displayed Gallery

WYJŚCIE DO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
19
.10.2017r. uczniowie klasy 4a i 4c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pn. ,,Mikroskop”. Dzieci miały okazję zapoznać się z teorią dotyczącą budowy i zasad działania mikroskopu, a następnie mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i samodzielnie przeprowadzić proste obserwacje mikroskopowe.

Invalid Displayed Gallery


WYCIECZKA DO TORUNIA -Zakład Dydaktyki  Fizyki  i Pracownia  Pokazów  Fizycznych   Instytutu Fizyki  UMK 

Dnia  28  września  2017 r.  grupa uczniów z klas VII  Szkoły podstawowej pod opieką   p. Ilony Tomczak i Agnieszki  Lamparskiej  uczestniczyła w edukacyjnej wycieczce do Torunia.
Zakład Dydaktyki  Fizyki  i Pracownia  Pokazów  Fizycznych   Instytutu Fizyki  UMK  przygotował  90 – minutowy   wykład   wzbogacony  licznymi pokazami  na temat  „Cztery i pół stany skupienia”.
Młodzież miała  okazję wzbogacić  swoją wiedzę  w  zakresie  zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w życiu codziennym , właściwości niektórych substancji  jak woda, ciekły azot.

Wycieczka przebiegła w miłej atmosferze a uczniowie wykazali zainteresowanie zaprezentowanym tematem .

Invalid Displayed Gallery

Wycieczka do Gorenia
W dniu 5 czerwca  2017r. uczniowie klasy VI d uczestniczyli w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.

Invalid Displayed Gallery

Zajęcia w Galerii Sztuki Współczesnej

15.05.2017r. klasa IId wybrała się do Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie oglądała wystawę Marioli Wawrzusiak  „Zwierzęta domowe”. Po omówieniu rzeźb dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach. Uczniowie zainspirowani światem zwierzęcym tworzyli przestrzenne formy wybranych przez siebie pupili.

Invalid Displayed Gallery

Wycieczka do Łeby 

W dniach 10.05.2017.- 12.05.2017 r- uczniowie klasy 6 a uczestniczą we wspaniałej wycieczce do Łeby.
W programie: Aqua Park w Redzie,  przedstawienie interaktywne o piratach, Park Łeba – Labirynt, gry na powietrzu (szachy, Chińczyk, kręgle….), Oceanarium, spacer po plaży, dyskoteka, zwiedzanie Pałacu pod Bocianim Gniazdem – SURVIVAL-pionierka obozowa (budowa szałasów, przejście po moście linowym nad rzeką, pokonanie stromego wzniesienia, ścianka wspinaczkowa, na koniec kiełbaska z grilla)

Invalid Displayed Gallery

Wycieczka do Kopalni soli ,,Kłodawa”
27 kwietnia klasy II a i II d uczestniczyły w wycieczce do Kopalni soli „Kłodawa”. Dzieci zjechały windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi, obejrzały komory solne i maszyny używane w podziemnym górnictwie.

Invalid Displayed Gallery

Wycieczka do Łodzi
21 kwietnia klasa I b i II b były na wycieczce w Łodzi. W pierwszym etapie zwiedziły wytwórnię filmów rysunkowych ,,SE –MA –FOR’’.  Przewodnik opowiedział o produkcji filmowej od pomysłu do filmu. Dzieci ze zdziwieniem wysłuchały bardzo długiego i szalenie precyzyjnego procesu, który prowadzi do efektu finalnego, czyli filmu. Uczniowie mieli okazję kupić pamiątki – kukiełki utożsamiające bohaterów filmowych. Na koniec pobytu w wytwórni dzieci obejrzały film ,,Parauszek’’. Następnie uczestniczyły w warsztatach w Ceramilandii. Zostały tam zapoznane z procesem produkcji ceramiki. Najwięcej radości dostarczyły im warsztaty, podczas których samodzielnie wykonywały prace z gliny  pod kierunkiem instruktora. Wykonane prace otrzymały w prezencie i przywiozły do Włocławka. Po smacznym obiedzie i krótkim relaksie bawiły się w parku rozrywki. Dzieci miały możliwość korzystania z wielu urządzeń, co też czyniły. Jednogłośnie stwierdziły, że wycieczka była bardzo udana i dostarczyła im bardzo wiele atrakcji i miłych przeżyć.

Invalid Displayed Gallery

Wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej
Uczniowie SP 2 oglądali wystawę prac pana Pawła Nowaka – artysty plastyka mieszkającego i pracującego w Aleksandrowie Kujawskim. Dzieła wykonane  różnorodną techniką: rysunek, malarstwo, asamblaż i relief opowiadały o ludziach, zwierzętach i przedmiotach. Na wystawie można było też zobaczyć prace abstrakcyjne geometryczne i organiczne.

Invalid Displayed Gallery

Klasa II a wybrała się w grudniu na zajęcia do Galerii Sztuki Współczesnej. Dzieci wykonały pracę graficzną, dokonując odcisku szablonu choinki na prasie.

Wycieczka do Fabryki Bombek
19 grudnia 2016r. klasa II e i II f pojechały na wycieczkę do Fabryki bombek i ozdób choinkowych w Gnieźnie. Dzieci zwiedziły na terenie fabryki pomieszczenia przeznaczone do ogrzewania, dmuchania, srebrzenia, lakierowania i ozdabiania szkła. Uczestniczyły także w warsztatach plastycznych. Miały okazję własnoręcznie ozdabiać bombki kolorowym brokatem. To były ciekawe i pouczające zajęcia.

Invalid Displayed Gallery

Wycieczka do Kołacinka
7 grudnia 2016 roku klasy I c i II c odwiedziły Krainę Świętego Mikołaja w Kołacinku. Przywitała ich Baba Jaga, która oprowadziła po Ścieżce Bajkowych Postaci. Zaprowadziła do domów Dziada Mroza i Świętego Mikołaja. Do wielkiej skrzynki pocztowej dzieci wrzuciły listy do Świętego Mikołaja. Potem pożegnały się z Baba Jagą i udały się na projekcję filmów i zajęcia warsztatowe do Kina pod Dzwoneczkami.
Pobyt w krainie zakończył się w Sali Tronowej Świętego Mikołaja, w której wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali prezenty.
Kraina Świętego Mikołaja to super niespodzianka dla dzieci.

Invalid Displayed Gallery

  Zajęcia w Muzeum Etnograficznym

Invalid Displayed Gallery

8 grudnia klasy I a i I b uczestniczyły w zajęciach warsztatowych w muzeum. Dzieci miały możliwość poznania kujawskich tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia oraz wykonania tradycyjnych i współczesnych  ozdób choinkowych.

Zajęcia w osiedlowej bibliotece

1 grudnia 2016 roku klasy I b, I c i II b udały się do Biblioteki Osiedlowej na spotkanie z panem Andrzejem Markiem Grabowskim – autorem, scenarzystą filmów i programów telewizyjnych  dla dzieci. Gość czytał dzieciom fragmenty swoich utworów, zachęcając do czytelnictwa książek. Prezentował postaci z jego programów telewizyjnych m.in. Kulfona.  Niektórzy uczniowie stali się odtwórcami bohaterów – żywy teatr.
Spotkanie przebiegało w miłej i ciekawej atmosferze.       

1 c

Invalid Displayed Gallery

1 a

Invalid Displayed Gallery

6 grudnia klasa I a wzięła udział w warsztatach bibliotecznych. Celem zajęć było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, zachęcanie do poznawania świata poprzez książki oraz zapoznanie z tradycjami Mikołajek i świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

Warsztaty plastyczne

Invalid Displayed Gallery

24.11.2016r. dzieci z klasy 2d wybrały się do Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie oglądały aktualne wystawy i uczestniczyły w warsztatach plastycznych. Uczniowie tworzyli ilustracje do utworu Adama Mickiewicza „Przyjaciele”.

Klasa 6 a w WCEE

Invalid Displayed Gallery

Zajęcia klasy 4 b w WCEE

Uczniowie tworzyli własne preparaty i uzupełniali zadania umieszczone na kartach pracy.

Invalid Displayed Gallery

Warsztaty profilaktyczno-twórcze w Galerii Sztuki Współczesnej

Uczniowie SP 2 uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-twórczych dla dzieci i młodzieży z cyklu ” Sztuka zamiast…” zorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku. W ramach zajęć tworzyli prace plastyczne pod kierunkiem artysty plastyka Pawła Nowaka oraz spotkali się ze specjalistą w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

 

15.11.2016 r. klasy 2a i 2d zwiedziły Centrum Kultury Browar B, uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych oraz oglądały aktualne wystawy.

Invalid Displayed Gallery

WYCIECZKA DO TORUNIA

CEL: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Dzieci z dużym zainteresowaniem zwiedziły wystawy związane z ruchem obrotowym Ziemi, układami planetarnymi, podróżami kosmicznymi, ciekawostkami przyrodniczymi charakterystycznymi dla biegu rzeki, dźwiękiem wydawanym przez nietypowe instrumenty muzyczne, stylem życia człowieka, projektami budowlanymi. Dużą atrakcją było samodzielne wykonywanie eksperymentów. Zabawy rozwijały u uczniów umiejętność logicznego myślenia, a także umiejętności manualne, konstrukcyjne i koordynację psychoruchową.

30 września klasy IIa i IId .

Invalid Displayed Gallery

28 września 2016 r. klasy II e i II f .

Invalid Displayed Gallery

 

28 września 2016r. odbyła się wycieczka klasy I b z wychowawcą p. Iwoną Dziedzic – Kolatorską i opiekunem p. Danutą Latowską do Gorenia.
Miała ona charakter integracyjny. Dzieci miały okazję poznać gospodarstwo agroturystyczne i tym samym przebywanie ze sobą w warunkach poza terenem szkoły. Podczas pobytu było wiele sytuacji stwarzających okazję do bliższego poznania, zacieśnienia znajomości i więzi. Wycieczka zyskała jeszcze na atrakcyjności również ze względu na wspólne pieczenie chleba i kiełbasek na ognisku. Wrażenia i refleksje po powrocie świadczyły, że takie spotkanie w plenerze było bardzo trafnym pomysłem.

Invalid Displayed Gallery