„Wyzwanie Kultura”

„Wyzwanie Kultura” to projekt Teatru Impresaryjnego, w którym wzięli udział uczniowie klasy 6c i 6d. Inicjatywa ma na celu zwrócić uwagę młodym ludziom na fakt istnienia niebezpiecznych trendów, zachowań i uzależnień. W piątek, 24 maja 2024 roku uczniowie mieli spotkanie z psychologiem, który przedstawił problem. Drugie zajęcia pokazały, jak można przekierować entuzjazm, zapał i chęć nowych doznań na zajęcia artystyczne. Zadanie jest realizowane na zlecenie gminy miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024.